1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. “แม่วัยใส” สร้างชาติ

“แม่วัยใส” สร้างชาติ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 15 ก.ย. 2017

“แม่วัยใส” สร้างชาติ

บทเรียนจากต่างประเทศ ที่ส่งเสริม "แม่วัยรุ่น" ให้มีคุณภาพชีวิตดีและสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ หากต้องทำงานกับแม่วัยรุ่น ต้องรอบด้านทั้งกาย ใจและสังคม