1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. เนเธอร์แลนด์ห้ามนำยาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าประเทศ

เนเธอร์แลนด์ห้ามนำยาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าประเทศ

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 14 ก.ย. 2017

เนเธอร์แลนด์ห้ามนำยาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ ห้ามนำผลิตภัณฑ์ยาหอม ตรา 5 เจดีย์ เข้าประเทศ เหตุผลสำคัญคืออะไร
 
ติดตามใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล