1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. Refettorio Felix ช่วยคนยากไร้ด้อยโอกาสในลอนดอน

Refettorio Felix ช่วยคนยากไร้ด้อยโอกาสในลอนดอน

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 15 ก.ย. 2017

Refettorio Felix ช่วยคนยากไร้ด้อยโอกาสในลอนดอน

หลังจากงาน Evening Standard's London Food Month ซึ่งเป็นเทศกาลอาหาร จัดขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จบลง พบว่ามีปริมาณอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก
 
องค์กร Food For Soul  จึงร่วมมือกับ The Felix Project ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล ได้นำอาหารเหลือมาเปิดครัวชุมชนใน St. Cuthbert's in Earl's Court ในโครงการ Refettorio Felix ที่มีเชฟทำอาหารระดับ Michelin Star มาประกอบอาหาร ด้วยการนำอาหารเหลือทิ้งมาประกอบอาหารใหม่ โดยคงคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด โครงการนี้ให้บริการสำหรับคนยากจน คนไร้บ้าน คนด้อยโอกาส
 
ติดตามเรื่องราวได้ใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล