1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หลังคาเดียวกัน
  4. ศึกษาอาคารโครงสร้างเหล็ก(คอร์ทแบดฯ) ถล่ม // ร่างมาตรฐานลิฟต์โดยสาร ใหม่