โรฮิงญา

โรฮิงญาคือใคร ทำไมรัฐบาลเมียนมาไม่ต้องการคนกลุ่มนี้ ขณะที่สหประชาชาติเรียกปฏิบัติการของรัฐบาลเมียนมาที่กระทำต่อชาวโรฮิงญา ว่า เป็นการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์