1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. เรียกร้องยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต

เรียกร้องยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 20 ก.ย. 2017

เรียกร้องยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต