1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. ถอดบทเรียนรับมือเฮอริเคน

ถอดบทเรียนรับมือเฮอริเคน

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 25 ก.ย. 2017

ถอดบทเรียนรับมือเฮอริเคน

ภัยธรรมชาติที่เกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นทั่วโลก ทำให้ทุกประเทศจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อความเข้าใจในการเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะภัยจากพายุและน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน