1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 25 ก.ย. 2017

เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

สร้างความรู้ เสริมความเข้าใจ เมื่อระบบร่ายการเสื่อมสภาพตามวัยจะฟื้นฟูอย่างไรให้ถูกต้อง กับ น.อ.หญิง พญ.จินตานา มโนรมย์ภัทรสาร : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาภรณ์