1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าข้ามชาติ

ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าข้ามชาติ

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 2 ต.ค. 2017

ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าข้ามชาติ

สถานการณ์ลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าของไทยและเอเชีย มีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะขบวนการค้างาช้างและไม้หวงห้าม ที่มักใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของในภูมิภาค