ย้อนรอยเฮอริเคน

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 27 ก.ย. 2017

ย้อนรอยเฮอริเคน

รายการ "คิดบนรอยต่อ" ชวนคิดและติดตามร่องรอยพายุ "เฮอร์ริเคน" บนมหาสมุทรแอตแลนติก การเกิดขึ้นแต่ละครั้งได้สร้างความเสียหายแทบทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน