1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. กล้วยไทยในตลาดโลก

กล้วยไทยในตลาดโลก

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 28 ก.ย. 2017

กล้วยไทยในตลาดโลก

สถานการณ์การผลิตและตลาดกล้วยของไทย ที่คาดว่า ทั้งปริมาณและราคาจะขยายตัวขึ้น 5-10% โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น ส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเพิ่มพื้นที่ปลูกแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในภาคอีสาน