Smart Ambulance อยุธยา

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 3 ต.ค. 2017

Smart Ambulance อยุธยา

รวดเร็ว ฉับไว ช่วยเหลือได้ อาจจะเป็นนิยามสั้น ๆ ของรถพยาบาลที่บรรจุด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต แต่ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้พัฒนาศักยภาพรถพยาบาลให้เป็น Smart Ambulance เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดตามรายการ "โรงหมอ" กับ นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงศ์ : หัวหน้าเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา