1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ฟังเสียงประเทศไทย
  4. โมเดลโรงไฟฟ้าถ่านหิน

โมเดลโรงไฟฟ้าถ่านหิน

รายการ : ฟังเสียงประเทศไทย

ออกอากาศ 4 ต.ค. 2017

โมเดลโรงไฟฟ้าถ่านหิน

การเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย กฟผ.ยืนยันว่า ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานเหมือนประเทศญี่ปุ่น เพราะมีเทคโนโลยีดักจับมลพิษที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ร่วมกับการใช้ถ่านหินชนิดที่มีคุณภาพ