ยาหมดอายุ

รายการ "โรงหมอ" พาไปสำรวจตู้ยาสามัญประจำบ้านและวิธีการสังเกตลักษณะยาหมดอายุ กับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการรับประทานยาหมดอายุ กับ ภญ.พรรษา เอี่ยมระหงษ์ : เภสัชกรคลินิก โรงพยาบาลรามาธิบดี