1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. ร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช

ร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 12 ต.ค. 2017

ร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช

กรมวิชาการเกษตร ขยายเวลารับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช หลังหลายฝ่ายคัดค้านและแสดงความกังวลว่าจะกระทบเกษตรกร ด้านสภาเกษตรกรเรียกร้องให้ชะลอการปรับปรุงร่างกฎหมาย