1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. วิถีทางเลือก
  4. แปรรูปน้ำยาง ราคาดี

แปรรูปน้ำยาง ราคาดี

รายการ : วิถีทางเลือก

ออกอากาศ 16 ต.ค. 2017

แปรรูปน้ำยาง ราคาดี

ปัจจุบันชาวสาวยางนิยมขายน้ำยางสด เนื่องจากง่าย สะดวก ต้นทุนต่ำ แต่เก็บได้นานเพียง 1 เดือน แต่เมื่อนำไปแปรรูปให้เป็นน้ำยางข้นครีมจะสามารถเก็บได้นานขึ้นถึง 1 ปี ขายได้ราคาดี คุณภาพเทียบเท่าน้ำยางสด