1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. ผลกระทบการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ต่อแรงงานธนาคาร

ผลกระทบการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ต่อแรงงานธนาคาร

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 17 ต.ค. 2017

ผลกระทบการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ต่อแรงงานธนาคาร

รายการเพื่อแรงงาน