โรคไทรอยด์

โรคไทรอยด์ มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและไวรัส ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมดูแลได้ แต่ความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้

ติดตามในรายการ "โรงหมอ" กับ ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน : ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล