เจลลี่พระราชทาน

รายการ "โรงหมอ" เสนอปัญหาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการทานหรือกลืนอาหารลำบากทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน "เจลลี่พระราชทาน" จึงเป็นทางออกสำหรับผู้ที่มีปัญหานี้ กับ คุณกนกนันทร์ วิทยาเกษมสันต์ : นักวิาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี