1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 30 ต.ค. 2017

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์การสหประชาชาติกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี 2558 ด้วยการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ซึ่งหากพิจารณาอย่างถ่องแท้จะพบว่า ทั้ง 17 ข้อ ล้วนแฝงอยู่ในศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 แทบทั้งสิ้น