1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องสมุดหลังไมค์
  4. ศิลปะแห่งการสื่อสาร ตอน 1

ศิลปะแห่งการสื่อสาร ตอน 1

รายการ : ห้องสมุดหลังไมค์

ออกอากาศ 30 ต.ค. 2017

ศิลปะแห่งการสื่อสาร ตอน 1

"ศิลปะแห่งการสื่อสาร" หนังสือที่ทำให้เราเข้าถึงวิธีการฟังอย่างมีสติ วิธีการแสดงออกโดยใช้คำพูดจากภายในใจเราอย่างแท้จริง ประพันธ์งานเขียนโดย พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ เป็นปรมาจารย์ ในพระพุทธศาสนามหายานนิกานเซน