1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. ค่าจ้างขั้นต่ำ/ ทิศทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

ค่าจ้างขั้นต่ำ/ ทิศทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 31 ต.ค. 2017