ผังเมืองอีอีซี

ฟังสาระสำคัญของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการยกเลิกผังเมืองรวม 3 จังหวัดในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

1 ความคิดเห็น

Teravat Netpiyachat

6 พ.ย. 2017 11:10