ดนตรี New Wave

รายการเริ่มต้นจากดนตรี ชวนคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับกระแสดนตรี New Wave ที่เกิดขึ้นในยุคปลายทศวรรษที่ 70 ทั้งในอังกฤษและอเมริกา โดยกลุ่มนักดนตรีหนุ่มสาวที่เบื่อหน่ายดนตรีร็อกที่เน้นกีต้าร์ ริฟฟ์และลีด ประกอบกับในยุคนั้น นโยบายด้านวัฒนธรรมของรัฐบาลทั้งสองประเทศ ลดการสนับสนุนการผลิตงานด้านวัฒนธรรม  ส่งผลให้ นักดนตรีวัยรุ่นเหล่านี้ต้องแสวงหาแนวทางและพื้นที่ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง