ฟาร์มหอยทาก

เกษตรบ้านเรา ชวนฟังเรื่องราวของเกษตรกรที่หันไปเปิดฟาร์มเลี้ยงหอยทาก ผลิตเมือกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง โดยพบว่า ทุก 20 วัน ได้เมือก 160 ลิตร คิดเป็นเงิน 2 ล้าน 4 แสนบาท หรือเฉลี่ยวันละ 1 แสน 2 หมื่นบาท