1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โภชนาการวัยผู้สูงอายุ

โภชนาการวัยผู้สูงอายุ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 7 พ.ย. 2017

โภชนาการวัยผู้สูงอายุ

สิ่งที่วัยผู้สูงอายุต้องการคืออาหารที่ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ  รายการ #โรงหมอ มีคำแนะนำสำหรับโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยนี้ กับ พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา อีวาโนวิช : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต