อยู่ก่อนแต่ง...ดีไหม

อยู่ก่อนแต่งดีกว่าไหม...อาจจะทำให้เรารู้จักเขารู้จักเรามากขึ้น เผื่อว่าถ้าหาก....!!
พบทางออกในรายการ โรงหมอ กับ ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา