1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ระบบขนส่งสาธารณะในเกาหลีใต้

ระบบขนส่งสาธารณะในเกาหลีใต้

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 10 พ.ย. 2017

ระบบขนส่งสาธารณะในเกาหลีใต้

เปิดประสบการณ์ระบบขนส่งสาธารณะกับ เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล ที่ประเทศเกาหลีใต้

ติดตามใน "หน้าต่างโลก" กับ เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล และ พงศธัช สุขพงศ์