1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ

ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 13 พ.ย. 2017

ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ

ทำความรู้จักกับชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่มีจุดเริ่มต้นจากนักเรียน 5 คน ขยายเป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับโรงเรียน ชุมชนและอำเภอ เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่