1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. ไร่หมุนเวียน

ไร่หมุนเวียน

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 20 พ.ย. 2017

ไร่หมุนเวียน

ทำความรู้จักกับหลักการและรูปแบบการทำไร่หมุนเวียน ตามแบบวิถีชนเผ่าปกาเกอญอ บ้านห้วยหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย บนพื้นที่ป่า 10,000 ไร่  ความเป็นอยู่ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้บ้านห้วยหินลาดใน ได้รับ หลายรางวัลการันตี และยังเป็นโมเดลให้กับหลายพื้นที่