1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. กฏหมายแรงงานความไม่เท่าเทียมของแรงงานเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ

กฏหมายแรงงานความไม่เท่าเทียมของแรงงานเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 14 พ.ย. 2017

กฏหมายแรงงานความไม่เท่าเทียมของแรงงานเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ

คลิปเสียงที่คล้ายกัน