รีฟกีตาร์

สไตล์การเล่นกีต้าร์ฟังกี้ริฟฟ์ เกิดในขึ้นช่วงกลางทศวรรษที่ 70 ช่วงที่ดนตรีโซลฟังกี้ซึ่งเป็นดนตรีที่เกิดจากวัฒนธรรมคนแอฟโฟอเมริกันกำลังได้รับความนิยม การเล่นริฟฟ์กีต้าร์ที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีร็อกจึงถูกรื้อและสร้างขึ้นใหม่ ด้วยสไตล์และวิธีการเล่นที่ต่างออกไป