มนุษย์เมนส์

เมื่อวันนั้นของเดือนมาถึง เธอก็ฉุนเฉียว เกรี้ยวกราด เอาแต่ใจ ไร้เหตุผล ควบคุมตัวเองไม่ได้ แท้จริงแล้ว "ฮอร์โมน" มีผลต่อภาวะทางอารมณ์ของผู้หญิง เพียงใด? ติดตามได้กับรายการพิกัดเพศ