1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 27 พ.ย. 2017

ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

พบสถิติการทำร้ายผู้หญิงในทุกรูปแบบจากผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยกันเอง เพิ่มขึ้นทุกปี แม้จะมีการรณรงค์ยุติความรุนแรงก็ตาม
ติดตามในรายการ โรงหมอ โดย สุชาดา ไทยบรรเทา : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ