1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. พื้นที่ต้นน้ำ

พื้นที่ต้นน้ำ

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 27 พ.ย. 2017

พื้นที่ต้นน้ำ

เข้าใจความหมายและความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำ ผ่านกรณีลุ่มน้ำอิง ลุ่มน้ำสาขาของน้ำโขง และยังเป็นแม่น้ำสายหลักที่มีต้นน้ำมาจากดอยหลวงหรือเทือกเขาผีปันน้ำ จากป่าต้นน้ำ 12 ลำห้วย