1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. พื้นที่ชุ่มน้ำ

พื้นที่ชุ่มน้ำ

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 4 ธ.ค. 2017

พื้นที่ชุ่มน้ำ

ทำความรู้จักกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ผ่านกรณีลุ่มน้ำบางปะกง ที่มีความยาวถึง 122 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งแม่น้ำสายหลักของประเทศ และยังมีความสำคัญในระดับโลกทั้งในเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มากมาย