1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. หยุด ความรุนแรงต่อแรงงานหญิง ภายใต้นโยบาย 4.0

หยุด ความรุนแรงต่อแรงงานหญิง ภายใต้นโยบาย 4.0

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 28 พ.ย. 2017

หยุด ความรุนแรงต่อแรงงานหญิง ภายใต้นโยบาย 4.0

คลิปเสียงที่คล้ายกัน