มะเร็งกระดูก

หากมีอาการเจ็บกระดูกอย่านิ่งนอนใจ ไขข้ออักเสบอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เพราะอาการเจ็บอย่างนี้อาจจะเป็น #มะเร็งกระดูก ก็ได้ กับ นพ.พิชยา ธานนินทร์ธาราธาร : แพทย์ศัลยศาสตร์ ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์