1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ฟังเสียงประเทศไทย
  4. ค้านร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ค้านร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อม

รายการ : ฟังเสียงประเทศไทย

ออกอากาศ 6 ธ.ค. 2017

ค้านร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิเคราะห์ร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ พบว่า มีหลายประเด็นก้าวหน้า หลายประเด็นย่ำอยู่กับที่ หลายประเด็นล้าหลัง ลิดรอนและเอื้อให้เกิดการทำลายทรัพยากรมากกว่าจะปกป้อง