บ้านไม่ใช่เวทีมวย

ฟังเสียงผู้หญิงที่เคยผ่านประสบการณ์ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว กับเรื่องราวที่เธอถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอและถูกส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ที่ได้พบกับผู้หญิงซึ่งเข้ามาขอรับคำปรึกษาจากปัญหาเดียวกัน  คือ ถูกใช้ความรุนแรงจากคนในครอบครัว