1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ใครได้ใครเสีย และผลกระทบต่อแรงงาน

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ใครได้ใครเสีย และผลกระทบต่อแรงงาน

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 5 ธ.ค. 2017