1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. เผยแพร่คลิปล่าวาฬโดยญี่ปุ่น

เผยแพร่คลิปล่าวาฬโดยญี่ปุ่น

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 5 ธ.ค. 2017

เผยแพร่คลิปล่าวาฬโดยญี่ปุ่น

กลุ่มพิทักษ์และอนุรักษ์วาฬ Sea Shepherd ได้เผยแพร่คลิปการล่าวาฬของเรือญี่ปุ่นที่ถูกถ่ายไว้โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรของออสเตรเลีย หลังจากทางการสั่งห้ามเผยแพร่คลิปหวั่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สุดท้ายศาลสั่งให้สามารถเผยแพร่ได้

ติดตามใน หน้าต่างโลก โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีระนัยพงศ์