10 เมนูอาหารเสี่ยงเป็นพิษ

รายการ : โรงหมอ + โรงหมอสุดสัปดาห์

ออกอากาศ 15 ธ.ค. 2017

10 เมนูอาหารเสี่ยงเป็นพิษ

กรมควบคุมโรค ออกเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการรับประทานอาหาร เพราะอาจจะเสี่ยงต่ออาการอาหารเป็นพิษ โดยพบ 10 เมนูอาหารที่เสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษ