1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. 10 เมนูอาหารเสี่ยงเป็นพิษ

10 เมนูอาหารเสี่ยงเป็นพิษ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 15 ธ.ค. 2017

10 เมนูอาหารเสี่ยงเป็นพิษ

กรมควบคุมโรค ออกเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการรับประทานอาหาร เพราะอาจจะเสี่ยงต่ออาการอาหารเป็นพิษ โดยพบ 10 เมนูอาหารที่เสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษ