1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 18 ธ.ค. 2017

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทำความรู้จักที่มาที่ไปและสาระสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม