1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. กลุ่มเยาวชนต้นกล้าโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ชัยภูมิ

กลุ่มเยาวชนต้นกล้าโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ชัยภูมิ

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 25 ธ.ค. 2017

กลุ่มเยาวชนต้นกล้าโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ชัยภูมิ

ทำความรู้จักกับกลุ่มเยาวชนต้นกล้าโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องถึงเกือบ 10 ปี เน้นปลูกไม้คืนป่า ปล่อยปลาคืนน้ำ บวชป่าและปลูกพืชอาหาร จนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกแผ้วถางให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์อีกครั้ง