1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. Rat Crisis ปัญหาหนูในเมืองใหญ่

Rat Crisis ปัญหาหนูในเมืองใหญ่

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 25 ธ.ค. 2017

Rat Crisis ปัญหาหนูในเมืองใหญ่

ในขณะที่เมืองใหญ่ทั่วโลกมีการพัฒนาและขยายเมืองออกไปมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ ปัญหาหนูที่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของเมือง โดยที่มหานครนิวยอร์ สหรัฐอเมริกา ในขณะนี้กำลังเผชิญภาวะ Rat Crisis อย่างมากจากปริมาณหนูที่เพิ่มขึ้น

ติดตามใน หน้าต่างโลก โดย ปารณีย์ จันทรกุล และ เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์