1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. สถานการณ์ราคามันสำปะหลัง ปี 60/61