สุงวัยสดใส SEX ไม่เสื่อม

เมื่ออายุมากขึ้น กิจกรรมรักก็เริ่มถอยห่างจนบางครั้งสร้างปัญหากับชีวิตคู่ แต่จะทำและอยู่อย่างไรให้สดใสแถม SEX ไม่เสื่อมถอย
 
ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา