1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 8 ม.ค. 2018

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น

ทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพสายตาให้กลับมามีสุขภาพดี คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นทางเลือกที่รักษาได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ : ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข