1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. ข้อพิพาทคนงานมิตซูแอร์ ที่นายจ้างปิดงาน งดจ้าง 1,800 คน /อนาคตแรงงานปี2561

ข้อพิพาทคนงานมิตซูแอร์ ที่นายจ้างปิดงาน งดจ้าง 1,800 คน /อนาคตแรงงานปี2561

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 16 ม.ค. 2018